เดือนกันยายน 2021 การส่งออกเหล็กของจีน เพิ่มขึ้น 28.5% YoY

14 ตุลาคม 2564
เดือนกันยายน 2021 การส่งออกเหล็กของจีน เพิ่มขึ้น 28.5% YoY

          ตามสถิติของกรมศุลกากร ในเดือนกันยายน จีนส่งออกเหล็ก 4.92 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.092 ล้านตัน หรือ 28.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ด้านการนำเข้าเหล็กในเดือนกันยายน มีจำนวนทั้งสิ้น 1.256 ล้านตัน ลดลง 1.629 ล้านตันหรือ 56.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน

          ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน การส่งออกเหล็กของจีนอยู่ที่ 53.024 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.643 ล้านตัน หรือ 31.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน การนำเข้าเหล็กในช่วงเวลาเดียวกัน อยู่ที่ 10.716 ล้านตัน ลดลง 4.354 ล้านตัน หรือ 28.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

          ข้อมูลจากทีมวิจัยของ SteelHome การส่งออกเหล็กของจีนยังอยู่ในระดับสูงซึ่งสืบเนื่องจากคำสั่งซื้อในช่วงก่อนหน้าที่จะมีการปรับลดภาษีส่งออก ซึ่งปัจจุบันคำสั่งซื้อที่โรงงานเหล็กได้รับลดลงอย่างมาก ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้เป็นหลัก ประการแรก ราคาส่งออกเหล็กของจีนไม่มีความได้เปรียบด้านราคาหลังจากยกเลิกการคืนภาษีส่งออกแล้ว ประการที่สอง ราคาเหล็กทั่วโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง และราคาในบางตลาดต่ำกว่าราคาในประเทศของจีน ประการที่สาม CISA วางแผนให้ลดการส่งออกเหล็กและเพื่อรับประกันอุปทานภายในประเทศ ดังนั้นโรงเหล็กจึงลังเลที่จะรับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตามปกติ SteelHome คาดการณ์ว่าการส่งออกเหล็กของจีนจะลดลงอย่างต่อเนื่องในเดือนตุลาคม

--- SteelHome


แหล่งที่มา : SteelHome

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.