ผลผลิตเหล็กดิบเฉลี่ยรายวันของผู้ผลิตเหล็กของ CISA ในช่วงวันที่ 21-30 กันยายน 2021

14 ตุลาคม 2564
ผลผลิตเหล็กดิบเฉลี่ยรายวันของผู้ผลิตเหล็กของ CISA ในช่วงวันที่ 21-30 กันยายน 2021

          สมาชิกของ CISA ในช่วงวันที่ 21-30 กันยายน 2021  ผู้ผลิตเหล็กที่เป็นสมาชิกของ CISA มีการผลิตเหล็กดิบ (crude steel) 7.6882 ล้านตัน เหล็กหมู (pig iron) 16.8123 ล้านตัน ผลิตภัณฑ์เหล็ก (steel products) 18.6408 ล้านตัน

          โดยผลผลิตเหล็กดิบรายวันของผู้ผลิตเหล็กของสมาชิก CISA อยู่ที่ 1.7688 ล้านตัน ลดลง 11.18% จากผลผลิตรายวันในช่วงวันที่ 11-20 กันยายน      ผลผลิตเหล็กหมูต่อวัน อยู่ที่ 1.6812 ล้านตัน ลดลง 5.81% จากผลผลิตรายวันในช่วงวันที่ 11-20 กันยายน และผลผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กต่อวัน อยู่ที่ 1.8641 ล้านตัน ลดลง 3.37% จากผลผลิตรายวันในช่วงวันที่ 11-20 กันยายน

          ผลผลิตของทั้งประเทศ คาดว่าในช่วงวันที่ 21-30 กันยายน 2021 จีนผลิตเหล็กดิบ 23.4624 ล้านตัน เหล็กหมู 21.1147 ล้านตัน ผลิตภัณฑ์เหล็ก 32.2161 ล้านตัน

          ในแต่ละวัน จีนผลิตเหล็กดิบ 2.3462 ล้านตัน ลดลง 10.5% การผลิตเหล็กหมู 2.1115 ล้านตัน ลดลง 5.68%  และการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก 3.2216 ล้านตัน ลดลง 3.27%

          สินค้าคงเหลือของเหล็กสำเร็จรูปของสมาชิก CISA มีจำนวนทั้งสิ้น 11.9544 ล้านตัน ในช่วงวันที่ 21-30 กันยายน 2564 ลดลง 1.348 ล้านตัน หรือ 10.13% จากวันที่ 11-20 กันยายน 2564

          ปลายเดือนกันยายน โรงเหล็กพยายามทุกวิถีทางเพื่อลดการผลิต ส่งผลให้ผลผลิตเหล็กดิบและเหล็กหมูลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สินค้าคงเหลือในโรงงานลดลงและโรงงานเหล็กไม่มีแรงกดดันในการขาย หลังจากวันหยุดวันชาติ โรงเหล็กบางแห่งได้กลับมาผลิตได้อีกครั้ง ทำให้อัตราการดำเนินงานของ BF และ EAF ปรับสูงขึ้น โดยSteelHome คาดว่าการผลิตเหล็กดิบของจีนจะฟื้นตัวในเดือนตุลาคม แต่การเติบโตจะมีอย่างจำกัด

 

-- SteelHome


แหล่งที่มา : SteelHome

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.