การผลิตในยุโรปลดลง ในเดือนเมษายน

25 พฤษภาคม 2565
การผลิตในยุโรปลดลง ในเดือนเมษายน

          ในเดือนเมษายน การผลิตเหล็กดิบ (Crude steel) ในยุโรปรวมทั้งสหราชอาณาจักร มีจำนวนทั้งสิ้น 16.5 ล้านตัน ลดลง 3.7% จากเดือนเมษายน 2021 แต่เพิ่มขึ้น 1.1% จากเดือนมีนาคม ผลผลิตเดือนมกราคม-เมษายน สำหรับภูมิภาคนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 65 ล้านตัน ลดลง 4.2% จากช่วงเดียวกันของปี 2021

          ในเดือนเมษายน เยอรมนีผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของยุโรป ผลิตได้ 3.3 ล้านตัน ลดลง 1.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ทรงตัวเมื่อเทียบกับในเดือนมีนาคม

          ตลาดเหล็กในยุโรปได้รับผลกระทบในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา จากความต้องการที่ซบเซาจากภาค  ยานยนต์ เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ และชิป (semiconductor and chip) ที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการผลิตรถยนต์

          ในเดือนเมษายน การผลิตเหล็กพิกไอออน (pig iron) จาก 38 ประเทศ อยู่ที่ 112 ล้านตัน ลดลงจาก 114.2 ล้านตันในปีที่แล้ว แต่เพิ่มขึ้นจาก 108 ล้านตันจากในเดือนมีนาคม

          การผลิตเหล็ก Direct reduced iron (DRI) ปริมาณลดลงทั่วโลก ในเดือนเมษายน มีจำนวน 9.4 ล้านตัน เทียบกับ 9.3 ล้านตัน ในปีที่แล้ว และ 9.3 ล้านตัน ในเดือนมีนาคม

          ซึ่งข้อมูลเหล็กดิบครอบคลุม 64 ประเทศที่รายงานต่อ worldsteel ซึ่งคิดเป็นประมาณ 98% ของการผลิตเหล็กดิบของโลก


แหล่งที่มา : Steel Business Briefing

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.