ผู้ผลิตหลังคาเหล็กพบ “จุรินทร์” ยื่น 6 ข้อเรียกร้องมาตรการตอบโต้ทุ่มตลาด

27 พฤษภาคม 2565
ผู้ผลิตหลังคาเหล็กพบ “จุรินทร์” ยื่น 6 ข้อเรียกร้องมาตรการตอบโต้ทุ่มตลาด

ผู้ผลิตหลังคาเหล็ก และตัวแทนเข้ายื่นหนังสือถึง “จุรินทร์” วันนี้ (23 พ.ค.) ถึง 6 ข้อเรียกร้องหลังได้รับผลกระทบจากมาตรการเอดี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายพันธนวุฒิ ถิ่นคำแบ่ง นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย เปิดเผยว่า ตนตัวแทนสมาคม ร่วมด้วยตัวแทนสมาพันธ์ผู้บริโภคหลังคาเหล็กไทย ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และผู้บริโภคหลังคาเหล็กโดยตรง

ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) ของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจ ผู้บริโภค ประโยชน์สาธารณะ และก่อให้เกิดการผูกขาดทางการค้าของบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนภายในประเทศ

ดังนั้น ตนเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการของสมาคม ร่วมด้วยนายไชยวัฒน์ หาญสมวงค์ อดีตประธานสภาเอสเอ็มอี และปัจจุบันรองประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยสร้างไทย ยื่นในนามพรรคไทยสร้างไทยเป็นตัวแทนร่วมกับ สภาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) และนายเชาวลิต กาญจนาคาร ประธานสมาพันธ์ผู้บริโภคหลังคาเหล็ก เป็นตัวแทน

เข้ามายื่นหนังสือถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยมีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและตัวแทนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เข้ามารับหนังสือข้อเรียกร้องดังกล่าว ทั้งนี้ จะได้มีการพูดคุยหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

สำหรับประเด็นข้อเรียกร้องที่ได้ยื่นหนังสือวันนี้ คือ 1.ผู้ยื่นคำขอให้ใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดจะต้องเป็นบริษัทสัญชาติไทยหรือเป็นอุตสาหกรรมภายในของไทยอย่างแท้จริง

2.การพิจารณาไต่สวนทุ่มตลาดต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ของผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม

3.ทบทวนการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้า PPGL จากจีน เกาหลี และทบทวนการไต่สวนการต่ออายุมาตรการต่อสู้กันทุกตลาดสินค้า GL, GI, PPGL, PPGI จากเวียดนาม

อ่านต่อได้ที่ : https://www.prachachat.net/economy/news-937755

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.