ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจพ.ค.ดีขึ้น หลังนโยบายเปิดปท. สวนทางเชื่อมั่นต้นทุนดิ่ง

01 มิถุนายน 2565
ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจพ.ค.ดีขึ้น หลังนโยบายเปิดปท. สวนทางเชื่อมั่นต้นทุนดิ่ง

          ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือนพ.ค. 65 ปรับดีขึ้นมาอยู่ที่ 49.3 จากระดับ 48.2 เดือนเม.ย. 65 จากการเพิ่มขึ้นในเกือบทุกองค์ประกอบ นำโดยด้านการผลิต ผลประกอบการ และคำสั่งซื้อที่ปรับเพิ่มขึ้นตามนโยบายการเปิดประเทศที่ผ่อนคลายขึ้น และประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้น

          อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นด้านต้นทุนปรับลดลงมาก และต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2551 ตามราคาพลังงาน และวัตถุดิบที่ทรงตัวในระดับสูง ประกอบกับการประกาศยกเลิกการตรึงราคาน้ำมันดีเซลในเดือนนี้ จึงทำให้ค่าขนส่งและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคบางส่วนทยอยปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งมีส่วนทำให้ความเชื่อมั่นด้านต้นทุนของภาคที่มิใช่การผลิตปรับลดลง และกดดันให้เกิดความเชื่อมั่นโดยรวมของเกือบทุกธุรกิจในภาคที่มิใช่การผลิตปรับดีขึ้นได้ไม่มากนัก ยกเว้นกลุ่มค้าส่ง ที่คำสั่งซื้อและปริมาณการค้าปรับเพิ่มขึ้นมาก คาดว่าเป็นการซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ราคาถูกลง เพื่อสะสมสต็อกหรือเพื่อล็อกต้นทุน

          สำหรับภาคการผลิต ความเชื่อมั่นปรับดีขึ้นจากกลุ่มผลิตเคมี ปิโตรเลียม ยางและพลาสติกเป็นสำคัญ เนื่องจากสามารถส่งผ่านต้นทุนได้ทันที ส่วนความเชื่อมั่นของกลุ่มผลิตอื่นๆ ลดลงหรือทรงตัว

          โดยในอีก 3 เดือนข้างหน้า ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ปรับลดลงจาก 54.1 ในเดือนก่อน มาอยู่ที่ 52.4 จากการลดลงในทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะความเชื่อมั่นด้านต้นทุน โดยระดับความเชื่อมั่นลดลงทั้งในภาคการผลิตและภาคที่มิใช่การผลิต อย่างไรก็ดี ดัชนีฯ ของธุรกิจส่วนใหญ่ยังสูงกว่าระดับ 50 สะท้อนการคาดการณ์ว่าธุรกิจมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปัจจุบันเล็กน้อย ยกเว้นของกลุ่มก่อสร้าง และอสังหาฯ ที่แม้ดัชนีฯ จะปรับเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 อย่างต่อเนื่อง จากความเชื่อมั่นด้านต้นทุนที่อยู่ในระดับต่ำมากเป็นสำคัญ

 


แหล่งที่มา : RYT9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.