PAP จับมือพันธมิตรพัฒนาสินค้าเหล็กสำเร็จรูปดันกำไรโตพร้อมเพิ่มสัดส่วนลูกค้าอุตฯ

08 มิถุนายน 2565
PAP จับมือพันธมิตรพัฒนาสินค้าเหล็กสำเร็จรูปดันกำไรโตพร้อมเพิ่มสัดส่วนลูกค้าอุตฯ

          นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แปซิฟิกไพพ์ (PAP) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมแผนงานรองรับการเติบโตสู่ปีที่ 51 และต่อๆ ไป ในฐานะผู้นำธุรกิจการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก ไปสู่ "ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหล็ก" ด้วยนโยบายมุ่งมั่นสร้างสรรค์ทำเรื่องใหม่ๆ ให้กับเหล็ก และตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่ปัจจุบันต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดเวลาทำงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัยในกระบวนการผลิต ทั้งยังพัฒนาระบบการให้บริการอย่างสม่ำเสมอเพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าและคู่ค้า

          บริษัทได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจ 2 ด้าน คือ 1. การบริหารจัดการต้นทุน นำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้เข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น 2. สร้างทีมภายในจากพนักงานทุกคน ให้เป็น Learning Organization และตั้งทีมการตลาดเพื่อสนับสนุนธุรกิจลูกค้าและคู่ค้า แทนการซื้อมาขายไปผ่านร้านค้าปลีกเช่นเดิม นำเสนอแพ็คเกจแบบ Total Solutions ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อไปสามารถใช้ได้ทั้งหมดไม่ต้องตัดแต่งใหม่ให้เหลือเศษ สร้างความรับรู้แก่ผู้บริโภค

          ในขณะเดียวกัน บริษัทยังมุ่งสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจ และความผูกพันซึ่งกันและกัน ทั้งยังพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและมั่นคงของสินค้า บริการ และนวัตกรรม ตอกย้ำการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเหล็กเครือข่ายความร่วมมือจะผนึกกำลังหลากหลายกลุ่ม เช่น สถาบันการศึกษา สภาวิชาชีพต่างๆ เพื่อร่วมผลักดันอุตสาหกรรมเหล็กที่เป็นอุตสาหกรรมมีอนาคต มีโอกาสเติบโต จากพื้นฐานของประเทศ ยังมีโครงการก่อสร้างโครงการใหญ่อีกมาก มีขนาดการบริโภคเหล็กประมาณ 20 ล้านตัน/ปีโดยภาพรวม และมีอัตราเติบโตปีละ 4 - 5%

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/iq05/3329163


แหล่งที่มา : RYT9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.