สินค้าควบคุม 2565 ล่าสุด 51 รายการมีอะไรบ้าง เช็กที่นี่

16 มิถุนายน 2565
สินค้าควบคุม 2565 ล่าสุด 51 รายการมีอะไรบ้าง เช็กที่นี่

          "สินค้าควบคุม" 51 รายการมีอะไรบ้าง  หลังจาก “กกร”ต่ออายุสินค้าและบริการควบคุมออกไปอีกเป็นเวลา 1 ปี  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

          "สินค้าควบคุม" หรือ สินค้าและบริการควบคุม ล่าสุดมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีมติให้ต่ออายุสินค้าและบริการควบคุมออกไปอีกเป็นเวลา 1 ปี ประกอบด้วย สินค้าควบคุม 46 รายการ และบริการ 5 รายการ รวม 51 รายการ โดยให้ต่ออายุตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

          สินค้าควบคุมตาม พ.ร.บ.มีอะไรบ้าง

          ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 18 พ.ศ. 2563 เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กำหนดสินค้าควบคุม 46 รายการ บริการควบคุม 5 รายการ และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 เรื่อง การกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564 กำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม 4 รายการ

          สินค้าควบคุมหมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์

 1. กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว
 2. กระดาษพิมพ์และเขียนหมวดบริภัณฑ์ขนส่ง
 3. ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์
 4. รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก

          สินค้าควบคุมหมวดปัจจัยทางการเกษตร

 1. กากดีดีจีเอส
 2. เครื่องสูบน้ำ
 3. ปุ๋ย
 4. ยาป้องกันหรือจำกัดศัตรูพืชหรือโรคพืช
 5. รถเกี่ยวข้าว
 6. รถไถนา
 7. หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์
อ่านต่อได้ที่ : https://bit.ly/3xTuKbN
แหล่งที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.