ส่อง 10 สินค้านำเข้าไทยไม่รู้ไม่ได้แล้ว

21 มิถุนายน 2565
ส่อง 10 สินค้านำเข้าไทยไม่รู้ไม่ได้แล้ว

          ส่อง 10 สินค้านำเข้าไทยไม่รู้ไม่ได้แล้ว 6กลุ่มสินค้านำเข้า มี5กลุ่มที่ยอดยังพุ่ง มีเพียงยานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่งที่นำเข้าติดลบ21% 4 เดือนไทยนำเข้าขยายตัว 19.2% มูลค่า 99,975 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำไทยขาดดุล2,852 ล้านดอลลาลร์สหรัฐ จากต้นทุนสินค้านำเข้าสูง

          การนำเข้าสินค้าเข้าประเทศไทยเป็นกลไกทางเศรษฐกิจอีกด้านที่มีความสำคัญไม่แพ้การส่งออก เพราะการนำเข้าสินค้าทุนและสินค้าที่เป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิตนั้นจะช่วยทำให้เพิ่มศักยภาพการผลิตและการส่งออกได้มากขึ้น

          โดยตลาดนำเข้าที่สำคัญของไทยนั้น โครงสร้างการนำเข้าสินค้าของไทยนั้น แบ่งออกเป็น 6ประเภทหลัก ได้แก่ สินค้าเชื้อเพลิง  สินค้าทุน สินค้าวัตุดิบและกึ่งสำเร็จรูป สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้ายานพาหนะและอุปกรณ์การขนส่ง และสินค้าอาวุธ ยุทธปัจจัยและสินค้าอื่นๆ

          ทั้งนี้เมื่อแยกรายหมวดสินค้าพบว่าการนำเข้ามีเพิ่มขึ้นทุกหมวดโดยหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค เดือนเมษายน ไทยนำเข้า 1.2%หรือมูลค่า2,611.4ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ 4เดือน(ม.ค.-เม.ย.)ไทยนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคมีสัดส่วน 8.4%หรือมีมูลค่า11,174ล้านดอลลาร์สหรัฐ

          ส่วนกลุ่มสินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ในเดือนเมษายนมีสัดสวนนำเข้าสูงสุดถึง99.3% หรือมีมูลค่า5,773ล้านดอลลาร์สหรัฐ 4 เดือน(ม.ค.-เม.ย.)มีสัดส่วนสูงถึง89.9%หรือมีมูลค่า2,0040 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ไทยนำเข้าสินค้าพลังงานสูงและท่ามกลางวิกฤติราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำมันทยานขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไทยเองยังต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศอยู่

          ขณะที่ สินค้าทุน เดือนเมษายน ไทยนำเข้า 10.9% หรือมูลค่า5,762.4ล้านดอลลาร์สหรัฐ 4เดือน(ม.ค.-เม.ย.)มีสัดส่วน11.7% หรือมีมูลค่า23,082ล้านดอลลาร์สหรัฐ  สินค้าวัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป เดือนเมษายนไทยนำเข้า 11.8% หรือมูลค่า10,101.1ล้านดอลลาร์สหรัฐ 4เดือน(ม.ค.-เม.ย.)มีสัดส่วน8.4%หรือมีมูลค่า40,448ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นสัดส่วนการนำเข้าสูงที่สุด แสดงให้เห็นว่าสินค้าพวกสัตว์น้ำ แช่เย็นแช่แข็งแปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป  เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จากเม็ดพลาสติก  ทองคำ อัญมณี เหล็กและเหล็กกล้า เป็นต้น มีต้นทุนที่สูงขึ้นและขาดแคลนบ้างรายการ

อ่านต่อได้ที่ : https://bit.ly/3tXNDtk


แหล่งที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.