ประธาน ส.อ.ท.เร่งสร้างความแข็งแกร่ง-ยกระดับภาคอุตสาหกรรม รับความท้าทายในอนาคต

22 มิถุนายน 2565
ประธาน ส.อ.ท.เร่งสร้างความแข็งแกร่ง-ยกระดับภาคอุตสาหกรรม รับความท้าทายในอนาคต

          นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) บรรยายพิเศษเรื่อง "ยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อโอกาสใหม่" ในงานเสวนา "สู่โอกาสใหม่ Stronger Thailand" ว่า ส.อ.ท.เตรียมแผนสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคอุตสาหกรรมทั้ง 45 กลุ่ม 11 คลัสเตอร์ที่มีอยู่ให้สามารถอยู่รอดหากต้องเผชิญกับ 4 ปัจจัยสำคัญ (VUCA) คือ ความผันผวน, ความไม่แน่นอน, ความซ้ำซ้อน และความคลุมเครือ โดยยกระดับให้เป็น 4.0 จากปัจจุบันที่บางอุตสาหกรรมยังพัฒนาแค่ 2.0-2.5 ภายใต้นโยบาย One F.T.I. ซึ่งประกอบไปด้วย One Vision, One Goal และ OneTeam

          กรณีสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เราทำการค้ากับจีนและสหรัฐเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับ 1 และ 2 สลับกันตลอดเวลา แต่การค้ากับจีนนั้นเราขาดดุล แต่การค้ากับสหรัฐเราเกินดุล หลังเกิดปัญหาเราสามารถส่งออกสินค้าไปสหรัฐได้มากขึ้น แต่เกิดปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนที่ผลิตในจีน ดังนั้นจึงต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้ประเทศเข้มแข็งกว่าเดิม

          ขณะเดียวกัน ส.อ.ท.ยังกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต ได้แก่ S-Curve, BCG และ Climate Change ซึ่งจะรองรับทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตที่มุ่งเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม


แหล่งที่มา : RYT9

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.