บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0105519010802
0105519010802
2519
25,000,000 บาท
-
ผู้ผลิต
-
-
ไม่ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
39/13-16 อาคารสวนพลูคอนเนอร์ ชั้น 3 ถ.สาทร
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 21180
02 287 1971
02 287 3289
ข้อมูลบริษัท
37/4 หมู่ 5
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 21180
038 636 711
038 636 713
ประเภทผลิตภัณฑ์
ท่อเหล็กเหนียว
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
เชื้อชาติ ผู้ถือหุ้น สัดส่วน
ไทย 100.00%
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.