บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0105527034260
0105527034260
2527
125,000,000 บาท
-
ผู้ผลิต
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
48/1-2 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน
ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120
02-5162489
02-5162490
ข้อมูลบริษัท
48/1-2 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน
ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120
02-5162489
02-5162490
ประเภทผลิตภัณฑ์
ท่อเหล็กเหนียว
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.