บริษัท สหเอเซียโลหะภัณฑ์ จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0105522013787
0105522013787
-
-
ผู้ผลิต
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
49 หมู่ 1 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
02-4211850, 02-4210403, 02-4442971
02-4211237
ข้อมูลบริษัท
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพ
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
ลวดเหล็ก
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.