บริษัท เฉียวเป่า เมททัล จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0115535006911
2535
200,000,000 บาท
-
-
ผู้ผลิต
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
859 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถ.สุขุมวิท
ต. แพรกษา อ. เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
02 709 3188-91
02 709 3221
ข้อมูลบริษัท
ต. แพรกษา อ. เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
ลวดเหล็ก
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.