บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบริษัท
0107537001234
0107537001234
500,000,000 บาท
-
ผู้ผลิต
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
99/2 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 7 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน
ต. คูคต อ. ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
02-9926863-7
02-9926870-1
ข้อมูลบริษัท
4
ต. คูคต อ. ลำลูกกา ปทุมธานี 21140
038 684 610
6638 684-614
ประเภทผลิตภัณฑ์
ลวดเหล็ก
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.