บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0105537119098
0105537119098
2537
460,000,000 บาท
-
ผู้ผลิต
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
555 อาคารรสาทาวเวอร์ ชั้้น 14 ถ.พหลโยธิน
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
02-937-0060-67
02-9370068-69
-
ข้อมูลบริษัท
160 หมู่ 11
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ 21120
038 89-2333
038 89-2071-72
ประเภทผลิตภัณฑ์
ลวดเหล็ก
ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำไม่ชุบ
ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.