บริษัท สหสยามโลหะภัณฑ์ 1995 จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0105522013787
-
ผู้ผลิต
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
50 หมู่ 5
ต. ท่าพระยา อ. นครชัยศรี นครปฐม 73120
034 288401,034 286209-11,034 206567
034 228402
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C+1995+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/@13.7878782,100.1452267,13z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xadb09e7d7443c19a
ข้อมูลบริษัท
ต. ท่าพระยา อ. นครชัยศรี นครปฐม
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
ลวดเหล็ก
ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำไม่ชุบ
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.