บริษัท ลูกอัดและเศษเหล็กไทย จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0125539007521
0125539007521
2539
70,000,000 บาท
-
ผู้ค้า
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
40 คน
-
การติดต่อสำนักงาน
27/6 หมู่ 9 ซ.โรงเรียนแสงประทีป ถ.บางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ต. ละหาร อ. บางบัวทอง นนทบุรี 11110
02 9255794-8
02 9255799
ข้อมูลบริษัท
ต. ละหาร อ. บางบัวทอง นนทบุรี
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
เศษเหล็ก เศษโลหะ
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.