บริษัท อุตสาหกรรมเศษเหล็กไทย จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0115555006798
0115555006798
2555
5,000,000 บาท
-
-
ผู้ค้า
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
555 หมู่ที่ 1
ต. ท้ายบ้าน อ. เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
02-7033692
02-7033696
ข้อมูลบริษัท
ต. ท้ายบ้าน อ. เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
เศษเหล็ก เศษโลหะ
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.