บริษัท ปทุมรีไซเคิล จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0135537003898
0135537003898
2537
210,000,000 บาท
-
-
ผู้ค้า
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
40 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว
ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
02 9794313-8
02 979 5142-3
ข้อมูลบริษัท
ต. คูบางหลวง อ. ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
เศษเหล็ก เศษโลหะ
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.