บริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0205548021174
0205548021174
2548
716,000,000 บาท
-
-
ผู้ค้า
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
339 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรม เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด
ต. บ่อวิน อ. ศรีราชา ชลบุรี 20230
038 345439, 038 345437-8
038 345444
ข้อมูลบริษัท
ต. บ่อวิน อ. ศรีราชา ชลบุรี
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
เศษเหล็ก เศษโลหะ
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.