บริษัท ลิ้มอิมหลีค้าเหล็ก จำกัด

ข้อมูลบริษัท
2547
15,000,000 บาท
-
-
ผู้ค้า
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
59/12 หมู่ 3
ต. ป่าตาล อ. เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000
036-420-448
036-422-253
ข้อมูลบริษัท
ต. ป่าตาล อ. เมืองลพบุรี ลพบุรี
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
เศษเหล็ก เศษโลหะ
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.