บริษัท เพียวโลหะกิจ จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0115532003041
0115532003041
2532
20,000,000 บาท
-
-
ผู้ค้า
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
1/3 หมู่ที่ 15 ถ.สุขาภิบาล 6
ต. บางหัวเสือ อ. พระประแดง สมุทรปราการ 10310
02 3830235, 02 9519838
-
ข้อมูลบริษัท
ต. บางหัวเสือ อ. พระประแดง สมุทรปราการ
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
เศษเหล็ก เศษโลหะ
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.