บริษัท สยามบุณฑริก จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0105517012158
0105517012158
2517
10,000,000 บาท
-
-
ผู้ค้า
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
120 อาคารแอมเพิล ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถ.บางนา-ตราด กม.4
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ 10260
02 744 1844
-
-
ข้อมูลบริษัท
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพ
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นรีดเย็น
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.