บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0105537138696
0105537138696
2537
200,000,000 บาท
-
-
ผู้ค้า
ซื้อ/ขายในประเทศ
นำเข้า
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
638 ซ.สุขสวัสดิ์ 35 ถ.สุขสวัสดิ์
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 10140
02-8168985
02-8168898
ข้อมูลบริษัท
534/2
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ 20220
038-291581
038-291582
ประเภทผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นรีดเย็น
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
เหล็กแผ่นสังกะสี
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.