บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบริษัท
0107551000258
0107551000258
2532
2,700,000,000 บาท
-
ผู้ผลิต
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ไม่ได้รับ
350 คน
-
การติดต่อสำนักงาน
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 4 ถ.สุรศักดิ์
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
02-2630-0257-61
02- 2630-0267
ข้อมูลบริษัท
160 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิทสายเก่า
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 24130
038 832 056-60
038 531 635
ประเภทผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
เชื้อชาติ ผู้ถือหุ้น สัดส่วน
ไทย N/A 95.45%
ไทย N/A 4.55%
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.