บริษัท พรศิริ รีไซเคิล จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0105553094932
0105553094932
2553
1,000,000 บาท
-
-
ผู้ค้า
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
21/3
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
02 275 5422
-
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4+%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A5+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/@13.7896309,100.5822316,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x30e29dd1df4d1d79:0x136ad051f500ef88
ข้อมูลบริษัท
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพ
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
เศษเหล็ก เศษโลหะ
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.