บริษัท ฮกเซ่งเฮง จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0105538139386
0105538139386
2538
3,750,000 บาท
-
ผู้ค้า
ผู้ผลิต
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
2/1 หมู่ 6
ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
034 869 866,02 415 7637
02-415-4853,034-869-865
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97+%E0%B8%AE%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%87+%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94/@13.6211377,100.3788726,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x30e2b86ef0aebce5:0x93764f84635a553a
ข้อมูลบริษัท
ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
เหล็กเพลาขาว
เหล็กเพลาดำ
เหล็กเพลาหกเหลี่ยม
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.