บริษัท กงไกร สตีล จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0115547006679
0115547006679
88,000,000 บาท
-
-
ผู้ค้า
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
287/47 หมู่ที่ 10
ต. ในคลองบางปลากด อ. พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
0-2819-9204-5, 0-2819-9040-4
02-4631030
ข้อมูลบริษัท
ต. ในคลองบางปลากด อ. พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี
เหล็กแผ่นเคลือบสี
เหล็กแผ่นรีดเย็น
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
เหล็กเพลา
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.