บริษัท กรุงเทพตาปูและลวด จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0105512001816
0105512001816
40,000,000 บาท
-
-
ผู้ค้า
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
606 ถ.พระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
02 2940270-2
02 2945030
ข้อมูลบริษัท
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
ลวดชุบสังกะสี
ลวดเหล็ก
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.