บริษัท เจเอฟอี โซจิ เทรด (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0105518000234
0105518000234
2518
20,000,000 บาท
-
-
ผู้ค้า
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
952 อาคารรามาแลนด์ ชั้นที่ 18 ถ.พระราม 4
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
(662) 632 9200
(662) 632 9200
-
ข้อมูลบริษัท
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพ
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นรีดเย็น
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.