บริษัท โชว่า รีเจียนนอล เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0135552002741
0135552002741
2552
63,500,000 บาท
-
-
ผู้ค้า
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
700/713 หมู่ 1
ต. พานทอง อ. พานทอง ชลบุรี 20160
(6638) 447491-4
(6638) 447491-4
-
ข้อมูลบริษัท
ต. พานทอง อ. พานทอง ชลบุรี
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นรีดเย็น
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
เหล็กลวด
เหล็กเส้นกลม / เหล็กข้ออ้อย
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.