บริษัท ซาโต-โชจิ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0105550037288
0105550037288
2550
105,000,000 บาท
-
-
ผู้ค้า
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 24 เลขที่ 1 Unit 2406-7 ถ.สาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
(662) 6595784-89
(662) 6595784-89
-
ข้อมูลบริษัท
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นรีดเย็น
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
เหล็กเส้นกลม / เหล็กข้ออ้อย
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.