บริษัท ซีเนอร์ยี พลาสเคม จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0105542072380
0105542072380
2542
20,000,000 บาท
-
-
ผู้ค้า
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
42 ซ.กาญจนาภิเษก 0010
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพ 10160
(662) 455 3688
(662) 455 3688
-
ข้อมูลบริษัท
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพ
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
เหล็กแผ่นรีดเย็น
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.