บริษัท โพสโค (ไทยแลนด์) จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0105540007475
0105540007475
2540
1,485,792,100 บาท
-
ผู้ค้า
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
128/1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
ต. บางสมัคร อ. บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180
(6638) 545300
(6638) 545300
-
ข้อมูลบริษัท
ต. บางสมัคร อ. บางปะกง ฉะเชิงเทรา
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นรีดเย็น
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.