บริษัท เค.ที.เอ็ม.สตีล จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0305536000826
0305536000826
2536
30,000,000 บาท
-
ผู้ค้า
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
191 หมู่ 8
ต. บ้านโพธิ์ อ. เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310
(6644) 415 500-8
(6644) 415 509
-
ข้อมูลบริษัท
ต. บ้านโพธิ์ อ. เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
ลวดเชื่อม
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น
เหล็กเส้นกลม / เหล็กข้ออ้อย
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.