บริษัท แฮดเลย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0105544116023
0105544116023
2544
25,000,000 บาท
-
ผู้ค้า
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
38/19 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง หมู่ 5
ต. ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา ชลบุรี 20130
(6638) 495 076-7
(6638) 495 078
-
ข้อมูลบริษัท
ต. ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา ชลบุรี
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
เหล็กเคลือบสี
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
เหล็กแผ่นสังกะสี
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.