บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบริษัท
0107538000584
0107538000584
2537
10,703,000,000 บาท
ผู้ผลิต
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ไม่ได้รับ
831 คน
-
การติดต่อสำนักงาน
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 5 ถ.สุรศักดิ์
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
02 630 0300
02 630 0320-2
ข้อมูลบริษัท
111
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 77140
032 548 375-9
032 548 382-3
ประเภทผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นรีดเย็น
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
เชื้อชาติ ผู้ถือหุ้น สัดส่วน
ญี่ปุ่น 63.96%
ไทย 36.04%
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.