บริษัท เฉลิมชัยอุตสาหกรรม จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0125535001928
0125535001928
2535
20,000,000 บาท
-
-
ผู้ค้า
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
53/204 หมู่ที่ 3
ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
02 5838045
-
-
ข้อมูลบริษัท
ต. บ้านใหม่ อ. ปากเกร็ด นนทบุรี
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
เศษเหล็ก เศษโลหะ
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.