สหมิตรเครื่องกล บมจ.

ข้อมูลบริษัท
0107537002664
0107537002664
2516
550,000,000 บาท
ผู้ค้า
นำเข้า
ส่งออก
-
ไม่ได้รับ
480 คน
-
การติดต่อสำนักงาน
42, 48 ซ.โชคชัยจงจำเริญ ถ.พระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
02 2951000
02 2951009
-
ข้อมูลบริษัท
152, 155 หมู่ 14 ถ.สุขุมวิทสายเก่า
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 24130
038 080400 , 038 080411
038 080409 , 038 080429
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
เครื่องจักร
บริการชุบแข็ง
เหล็กกล้าสำหรับเครื่องมือ
อลูมิเนียม
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
เชื้อชาติ ผู้ถือหุ้น สัดส่วน
ไทย 100.00%
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.