บริษัท ทีวาย สตีล จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0215554004031
2,590,000,000 บาท
-
-
ผู้ผลิต
-
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
99/8 หมู่ที่ 1
ต. นิคมพัฒนา อ. นิคมพัฒนา ระยอง
-
-
-
ข้อมูลบริษัท
ต. นิคมพัฒนา อ. นิคมพัฒนา ระยอง
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
ลวดเหล็ก
เหล็กแท่งเล็ก
เหล็กลวด
เหล็กเส้นกลม / เหล็กข้ออ้อย
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.