บริษัท บางกอก ไอโทอะ จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0745533001151
0745533001151
140,000,000 บาท
-
-
ผู้ค้า
ผู้ผลิต
-
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
1/7 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
อ. เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
-
-
-
ข้อมูลบริษัท
1/7 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร หมู่ที่ 2 ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
อ. เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
ลวดเหล็ก
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.