บริษัท กล้าโลหะกิจ สตีล จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0105561131345
0105561131345
1,000,000 บาท
-
-
ผู้ค้า
-
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
5/57 หมู่ที่ 2
แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพ
-
-
-
ข้อมูลบริษัท
5/57 หมู่ที่ 2
แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพ
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
ท่อเหล็ก
เศษเหล็ก เศษโลหะ
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.