บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0105538146625
0105538146625
2538
5,000,000,000 บาท
-
ผู้ผลิต
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ไม่ได้รับ
450 คน
-
การติดต่อสำนักงาน
188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ห้องเลขที่ 1-5 ถ.พญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
02 333 3000
02 333 3002
-
ข้อมูลบริษัท
2 ซ.จี 9 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 21150
038 918 300
038 918 301
ประเภทผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี-อะลูมิเนียม-แมกนีเซียม (SuperDyma)
เหล็กแผ่นเคลือบสี (COLORBOND, CRP Antibacterial SD, ViewKote)
เหล็กแผ่นเคลือบอะลูมิเนียมผสมสังกะสี (ZINCALUME)
เหล็กแผ่นรีดเย็น
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
เชื้อชาติ ผู้ถือหุ้น สัดส่วน
100.00%
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.