บริษัท แกรนด์ อีสท์ แคปปิทอล จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0105560003475
5,000,000 บาท
-
-
ผู้ค้า
-
-
ไม่ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
177 ซอยปลูกจิตต์
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ
-
-
-
ข้อมูลบริษัท
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ
-
-
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
เศษเหล็ก เศษโลหะ
อื่น ๆ
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.