บริษัท ไทยคูน เวิล์ดไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0107546000172
0107546000172
2539
6,035,039,000 บาท
ผู้ผลิต
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
717 คน
-
การติดต่อสำนักงาน
99
ต. นิคมพัฒนา อ. นิคมพัฒนา ระยอง 21180
038 658 558
038 636 822
ข้อมูลบริษัท
99
ต. นิคมพัฒนา อ. นิคมพัฒนา ระยอง 21180
038 658 558
038 636 822
ประเภทผลิตภัณฑ์
ตะปูเกลียว
แท่งเกลียว
ลวดเหล็ก
เหล็กลวด
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.