บริษัท สตาร์คอร์ จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0105551040398
0105551040398
2551
1,300,000,000 บาท
ผู้ผลิต
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ไม่ได้รับ
195 คน
-
การติดต่อสำนักงาน
78 ถ.นราธิวาสนครินทร์
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
02 2354330 9
02 235 4414-5
-
ข้อมูลบริษัท
140 หมู่ 3
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 21120
038 924 231
038 924 232
-
ประเภทผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นรีดเย็น
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
เชื้อชาติ ผู้ถือหุ้น สัดส่วน
100.00%
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.