บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบริษัท
0107539000014
0107539000014
2533
252,319,290 บาท
ผู้ผลิต
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
296 คน
-
การติดต่อสำนักงาน
199/9 หมู่ 4
ต. ปากคลองบางปลากด อ. พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10900
02 815 6400-9
02 815 6427-29
ข้อมูลบริษัท
199/9 หมู่ 4
ต. ปากคลองบางปลากด อ. พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10900
02 815 6400-9
02 815 6427-29
ประเภทผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
เชื้อชาติ ผู้ถือหุ้น สัดส่วน
ไทย 100.00%
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.