บริษัท สยามสตีลเวอร์คส จำกัด

ข้อมูลบริษัท
0755526000021
0755526000021
2526
50,004,000 บาท
-
ผู้ผลิต
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
-
การติดต่อสำนักงาน
999 หมู่ 6 ถ.นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 10240
02 733 6071,02 733 6073
-
ข้อมูลบริษัท
79 หมู่ 6 ถ.พระรามที่ 2
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ 75000
034 773 710,034 773 711
034 747 020
ประเภทผลิตภัณฑ์
ท่อเหล็กเหนียว
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
-
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.