บริษัท เดอะสตีล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบริษัท
2549
500,000,000 บาท
-
ผู้ค้า
ซื้อ/ขายในประเทศ
-
ได้รับ
221 คน
-
การติดต่อสำนักงาน
7/4,7/6 หมู่ 1 ถ.เอกชัย
อ. กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
02 811 2506-8,02 811 2510-11
02 814 9353, 02 811 2707
ข้อมูลบริษัท
7/4,7/6 หมู่ 1 ถ.เอกชัย
อ. กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
02 811 2506-8,02 811 2510-11
02 814 9353, 02 811 2707
ประเภทผลิตภัณฑ์
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่น
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน
เหล็กเส้นกลม / เหล็กข้ออ้อย
สัดส่วนผู้ถือหุ้น
-
เชื้อชาติ ผู้ถือหุ้น สัดส่วน
ไทย 100.00%
The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.