ในเดือนเมษายน การผลิตเหล็กทั่วโลกลดลง 5.1% Y-O-Y. (Worldsteel)

25 พฤษภาคม 2565
ในเดือนเมษายน การผลิตเหล็กทั่วโลกลดลง 5.1% Y-O-Y.  (Worldsteel)

          ในเดือนเมษายน การผลิตเหล็กดิบ (crude steel) ทั่วโลกมีจำนวนทั้งสิ้น 162.7 ล้านตัน ลดลง 5.1% จากเดือนเมษายน 2021 ตามข้อมูลของ World Steel Association ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม

          ข้อมูลผลผลิตตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน มีจำนวนทั้งสิ้น 619.1 ล้านตัน ลดลง 7.1% จากระดับในปีที่แล้ว โดยที่การผลิตเหล็กทั่วโลกในเดือนเมษายนสูงกว่าเดือนมีนาคม 1.2%

          ณ วันที่ 29 เมษายน Platts ประเมินราคาในประเทศเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) ของทางยุโรปเหนือ อยู่ที่ราคา 1,275 ยูโรต่อตัน (ex-works Ruhr) ลดลงจาก $1,390/ตัน เมื่อต้นเดือน ตามรายงานของ S&P Global Commodity Insights

          ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดอย่างประเทศจีน ในเดือนเมษายน ผลิตเหล็กดิบได้ 92.8 ล้านตัน คิดเป็น 57% ของผลผลิตเหล็กดิบทั้งหมดของทั่วโลก ซึ่งลดลง 5.2% จากเดือนเมษายน 2021 แต่เพิ่มขึ้น 5.1% จากเดือนมีนาคม เหล็กทั้งหมดที่ผลิตในประเทศจีนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนอยู่ที่ 336.2 ล้านตัน ลดลง 10.3% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

          ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่อันดับสองของโลก อย่างประเทศอินเดีย ในเดือนเมษายน ผลิตได้ 10.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ลดลง 8.8% จากเดือนมีนาคม ผลผลิตมกราคม-เมษายน ของอินเดียอยู่ที่ 42.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน

          ตุรกีและรัสเซียเป็นผู้ผลิต 1 ใน 10 อันดับแรก มีการผลิตเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน โดยผลผลิตเหล็กของตุรกีรวมอยู่ที่ 3.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.6% ในขณะที่การผลิตเหล็กของรัสเซียเพิ่มขึ้น 0.6% อยู่ที่ประมาณ 6.4 ล้านตัน

          ข้อมูลการผลิตเหล็กเดือนเมษายนของประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนทั้งสิ้น 7.5 ล้านตัน ลดลง 4.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน และลดลง 6.1% จากเดือนมีนาคม โดยผลผลิตในเดือนมกราคม-เมษายนอยู่ที่ 30.5 ล้านตัน ลดลง 3.3% จากช่วงเดียวกันของปี 2021

          ผลผลิตเดือนเมษายนของประเทศสหรัฐอเมริกา มีจำนวนทั้งสิ้น 6.9 ล้านตัน ลดลง 3.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน และลดลง 0.2% จากเดือนมีนาคม ทำให้ยอดรวม 4 เดือน อยู่ที่ 27.1 ล้านตัน ลดลง 1.7% จากช่วงเดียวกันของปี 2021

          การผลิตของประเทศเกาหลีใต้ ในเดือนเมษายน มีจำนวนทั้งสิ้น 5.5 ล้านตัน ลดลง 4.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน และลดลง 2.9% จากเดือนมีนาคม โดยตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน ผลผลิตของเกาหลีใต้อยู่ที่ 22.4 ล้านตัน ลดลง 4% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว


แหล่งที่มา : Steel Business Briefing

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.